Breaking News
Home / Home / NMMC Recruitment 2018 : नवी मुंबई महानगरपालिके मध्ये 448 विविध पदांची भरती

NMMC Recruitment 2018 : नवी मुंबई महानगरपालिके मध्ये 448 विविध पदांची भरती

NMMC Recruitment 2018

मुंबई महानगरपालिके मध्ये 448 विविध पदांची भरती

Recruitment in Navi Mumbai Municipal Corporation for various posts in Health Department & fire Department. Details of the latest NMMC Recruitment 2018, NMMC Bharti 2018, Navi Mumbai Municipal Corporation Recruitment 2018, Navi Mumbai Municipal Corporation Bharti 2018, Navi Mumbai Mahanagarpalika Bharti 2018 is as follows.

एकूण पदसंख्या (Total No of Posts):

 • 448 जागा (Posts)

पदाचे नाव व तपशील (Post Name & Details):

आरोग्य विभाग गट क संवर्गातील पदे (Health Department Group C Posts)

 1. स्टाफ नर्स / नर्स मिडवायफारी (गट – क) (Staff Nurse / Nurse Midwifery – Group C): 130 जागा (Posts)
 2. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (गट – क) (Laboratory Technician – Group C): 04 जागा (Posts)
 3. ई.सी.जी तंत्रज्ञ (गट – क) (E.C.G. Technician – Group C): 07 जागा (Posts)
 4. रक्तपेढी तंत्रज्ञ (गट – क) (Blood bank Technician – Group C): 03 जागा (Posts)
 5. ऑक्झिलरी नर्स / मिडवायफारी (गट – क) (Auxiliary Nurse / Midwifery – Group C): 32 जागा (Posts)
 6. शास्त्रक्रियागृह सहाय्यक (गट – क) (Operation Theater Assistant – Group C): 12 जागा (Posts)

अग्निशमन विभागांतर्गत गट क संवर्गातील पदे (Fire Department Group C Posts):

 1. विभागनिहाय अग्निशमन अधिकारी (गट क) (Divisional Fire Officer – Group C): 01 जागा (Posts)
 2. अग्निशमन केंद्र अधिकारी (गट – क) (Fire Station Officer – Group C): 02 जागा (Posts)
 3. अग्निशमन प्रणेता (गट – क) (Leading Fireman – Group – C): 10 जागा (Posts)
 4. अग्निशामक (गट – क) (Fireman Rescuer – Group C): 208 जागा (Posts)
 5. वाहनचालक (अग्निशमन) (गट – क) (Driver – Fire : Group C): 39 जागा (Posts)

एकूण जागा (Total Posts): 448 जागा (Posts)

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification):

स्टाफ नर्स / नर्स मिडवायफारी (गट – क) (Staff Nurse / Nurse Midwifery – Group C):

 • महाराष्ट्र नर्सिंग कॉउंसिलची जनरल नर्सिंग & मिडवायफारी डिप्लोमा किंवा बी.एस.सी नर्सिंग पदवी उत्तीर्ण (Maharashtra Nursing Council’s General Nursing & Midwifery Diploma or B.Sc. Nursing Degree Passed)
 • महाराष्ट्र नर्सिंग काऊंसिल मध्ये नोंदणी आवश्यक (Registration in Maharashtra Nursing Council)

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (गट – क) (Laboratory Technician – Group C):

 • बी.एस.सी (भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र / जीवशास्त्र / वनस्पतीशास्त्र / प्राणिशास्त्र / सूक्ष्मजीवशास्त्र) पदवी उत्तीर्ण (B.Sc Degree in Physics / Chemistry / Biology / Botany / Zoology / Micro-Biology) Passed
 • हाफकिन संस्था किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेची वैदयकिय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानमधील पोस्ट ग्रॅजुएट डिप्लोमा किंवा बी.एस.सी – उपयोजित पुणे विद्यापीठाचा जैव वैदयकिय तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमामधील पदवी उत्तीर्ण (Hafkin Institutes or Recognized institutes Medical Laboratory Technician PG Diploma Passed)

 ई.सी.जी तंत्रज्ञ (गट – क) (E.C.G. Technician – Group C):

 • बी.एस.सी (भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र / जीवशास्त्र)पदवी उत्तीर्ण (B.Sc in Physics / Chemistry / Biology)
 • शासनमान्य संस्थातील ई.सी.जी तंत्रज्ञ / पदाचे प्रशिक्षण पूर्ण (E.C.G Technician Training Completef from Govt Recognized Institute)

रक्तपेढी तंत्रज्ञ (गट – क) (Blood bank Technician – Group C):

 • बी.एस.सी (भौतिकशास्त्र / रसायनशास्त्र / जीवशास्त्र / वनस्पतीशास्त्र / प्राणिशास्त्र / सूक्ष्मजीवशास्त्र) पदवी उत्तीर्ण (B.Sc Degree in Physics / Chemistry / Biology / Botany / Zoology / Micro-Biology) Passed
 • हाफकिन संस्था किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेची वैदयकिय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानमधील पोस्ट ग्रॅजुएट डिप्लोमा किंवा बी.एस.सी – उपयोजित पुणे विद्यापीठाचा जैव वैदयकिय तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमामधील पदवी उत्तीर्ण (Hafkin Institutes or Recognized institutes Medical Laboratory Technician PG Diploma Passed)

ऑक्झिलरी नर्स / मिडवायफारी (गट – क) (Auxiliary Nurse / Midwifery – Group C):

 • १०वी उत्तीर्ण (10th Passed)
 • शासनमान्य संस्थेचा ए.एन.एम कोर्स उत्तीर्ण (Govt Recognized Institutes ANM Course Passed)
 • महाराष्ट्र नर्सिंग काऊंसिल मध्ये नोंदणी (Registration in Maharashtra Nursing Council)

शास्त्रक्रियागृह सहाय्यक (गट – क) (Operation Theater Assistant – Group C):

 • १२वी जीवशाश्त्र उत्तीर्ण (12th Standard Passed with Biology as a Subject)
 • शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील रुग्णालयातील शास्त्रकियागृह सहाय्यक कामाचा किमान ०३ वर्षांचा अनुभव (Min 03 Years Work Experience as an Operation Theater Assistant from a Govt / Semi Govt / Private Hospital)

विभागनिहाय अग्निशमन अधिकारी (गट क) (Divisional Fire Officer – Group C):

 • कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण (Any Degree Graduate)
 • राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपूर यांच्याकडील पदवी (बी.इ फायर) (National Fire Services Institute Nagpur’s B.E Fire Degree / Divisional Fire Officer Course)
 • MSCIT Passed
 • किमान ०३ वर्षांचा संबंधीत कामाचा अनुभव (Min 03 Years Work Experience in Relative Field)

अग्निशमन केंद्र अधिकारी (गट – क) (Fire Station Officer – Group C):

 • कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण (Any Degree Graduate)
 • राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपूर यांच्याकडील स्टेशन ऑफिसर & इंस्ट्रुक्टर कोर्स उत्तीर्ण (National Fire Services Institute Nagpur’s Station Officer & Instructor course Passed)
 • किमान ०३ वर्षांचा संबंधीत कामाचा अनुभव (Min 03 Years Work Experience in Relative Field)
 • MSCIT Passed

अग्निशमन प्रणेता (गट – क) (Leading Fireman – Group – C):

 • १०वी उत्तीर्ण (10th Std Passed)
 • राष्ट्रीय अग्निशमन प्रणेता केंद्र महाराष्ट्र शासन मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशामक प्रणेता कोर्स उत्तीर्ण (Maharashtra Govts  National Leading Fireman Center Mumbai 6 months Fire Training Course Passed)
 • MSCIT Passed
 • किमान ०३ वर्षांचा संबंधीत कामाचा अनुभव (Min 03 Years Work Experience in Relative Field)

अग्निशामक (गट – क) (Fireman Rescuer – Group C):

 • १०वी उत्तीर्ण (10th Std Passed)
 • राष्ट्रीय अग्निशमन प्रणेता केंद्र महाराष्ट्र शासन मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा अग्निशामक प्रणेता कोर्स उत्तीर्ण (Maharashtra Govts  National Leading Fireman Center Mumbai 6 months Fire Training Course Passed)
 • MSCIT Passed

वाहनचालक (अग्निशमन) (गट – क) (Driver – Fire : Group C):

 • १०वी उत्तीर्ण (10th Std Passed)
 • राष्ट्रीय अग्निशमन प्रणेता केंद्र महाराष्ट्र शासन मुंबई यांचा अग्निशामक प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य (Candidates who have passed Maharashtra Govts  National Leading Fireman Center Mumbai Fire Training Course will be preferred)
 • वाहनचालक पदाचे किमान ३ वर्षांचा अनुभव (Min 03 Years Work Experience as aDriver)
 • जड वाहन चालवण्याचा परवाना (HMV Driving Licence)

वेतन श्रेणी (Age Limit):

 1. स्टाफ नर्स / नर्स मिडवायफारी (गट – क) (Staff Nurse / Nurse Midwifery – Group C): Rs. 9300-34800 GP 4200/-
 2. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (गट – क) (Laboratory Technician – Group C): Rs. 9300-34800 GP 4200/-
 3. ई.सी.जी तंत्रज्ञ (गट – क) (E.C.G. Technician – Group C): Rs. 9300-34800 GP 4200/-
 4. रक्तपेढी तंत्रज्ञ (गट – क) (Blood bank Technician – Group C): Rs. 9300-34800 GP 4200/-
 5. ऑक्झिलरी नर्स / मिडवायफारी (गट – क) (Auxiliary Nurse / Midwifery – Group C): Rs. 5200-20200 GP 2400/-
 6. शास्त्रक्रियागृह सहाय्यक (गट – क) (Operation Theater Assistant – Group C): Rs. 5200-20200 GP 2000/-
 7. विभागनिहाय अग्निशमन अधिकारी (गट क) (Divisional Fire Officer – Group C): Rs. 9300-34800 GP 4300/-
 8. अग्निशमन केंद्र अधिकारी (गट – क) (Fire Station Officer – Group C): Rs. 9300-34800 GP 4300/-
 9. अग्निशमन प्रणेता (गट – क) (Leading Fireman – Group – C): Rs. 5200-20200 GP 2800/-
 10. अग्निशामक (गट – क) (Fireman Rescuer – Group C): Rs. 5200-20200 GP 2000/-
 11. वाहनचालक (अग्निशमन) (गट – क) (Driver – Fire : Group C): Rs. 5200-20200 GP 2000/-

वयोमर्यादा (Age Limit):

मागास वर्ग ०५ वर्ष सूट (Backward Category : 05 Years Relaxation)

 • पद क्र (Post No): 1 to 6 : 18 to 38 Years
 • पद क्र (Post No): 7 : 18 to 45 Years
 • पद क्र (Post No):8 : 18 to 40 Years
 • पद क्र (Post No): 9 to 11 : 18 to 30 Years

अर्ज शुल्क (Application Fees):

 • 400/- for General Category
 • 325/- for OBC Category

नोकरीचे ठिकाण (Important Dates):

 • नवी मुंबई (New Mumbai)

महत्वाचे दिनांक (Important Dates):

 • ऑनलाईन अर्जाचा सुरुवातीचा दिनांक (Starting Date of Online Application): 05th September 2018
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक (Closing Date of Online Application): 21st September 2018
 • परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याचा दिनांक (Date of Downloading Exam Hall Ticket): 05th October 2018 till Exam Date
 • परीक्षेचे संभाव्य कालावधी (Approx Date of Examination): 13th to 16th October 2018

सूचना : उमेदवाराने अर्ज करण्यापूर्वी सविस्तर जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी ही विनंती

Note : Candidates are Requested to Read the Detailed Advertisement before Applying for the post

Download Full Advertisement Health Department Download Full Advertisement Fire Department Apply Online Health Department Apply Online Fire Department

Check Also

Tata Memorial Recruitment

Tata Memorial Recruitment 2019 : टाटा मेमोरियल केंद्रामध्ये 118 पदांची भरती

Tata Memorial Recruitment 2019 टाटा मेमोरियल केंद्रामध्ये  118 पदांची भरती Recruitment in Tata Memorial Center …